ค้นพบชั้นบรรยากาศออกซิเจนบนดวงจันทร์ 'ไดโอน'


วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ทีมนักวิจัยจากนิวแมกซิโกได้ค้นพบชั้นบรรยากาศออกซิเจนบนดวงจันทร์ 'ไดโอน' [1] ของดาวเสาร์ การค้นพบครั้งนี้นำไปสู่ความหวังที่จะมีสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ นอกเหนื่อจากโมเลกุลออกซิเจน ซึ่งมีโอกาสรวมตัวกันเกิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด [2] ออกซิเจนปริมาณสูงนั้นอยู่รวมกันและก่อรูปเป็นเพียงแค่ชั้นบรรยากาศที่เบาบาง จนหากคุณอยู่บนดวงจันทร์ไดโอน คุณอาจไม่สามารถสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ได้ ความเข้มข้นของออกซิเจนจะใกล้เคียงกับที่คุณจะพบในชั้นบรรยากาศโลก ณ ความสูง 500 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน หรือสรุปง่าย ๆ คือ สภาพดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะโอบอุ้มสรรพชีวิต แต่การค้นพบครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าออกซิเจนปริมาณมากสามารถถูกผลิตในวัตถุอวกาศที่มีสภาพเป็นน้ำแข็งผ่านกระบวนการชนของโฟตอนและอนุภาคที่มีประจุจากภายนอก

กรณีของไดโอน ผิวของมันจะเป็นน้ำแข็ง แหล่งพลังงานหลักมาจากสนามแม่เหล็กความเข้มสูงของดาวเสาร์ ขณะที่มันโคจรไปรอบ ๆ ดวงจันทร์ดวงนี้จะกวาดเอาไอออนในชั้น magnetosphere ของดาวเสาร์ ไอออนดังกล่าวจะพุ่งไปที่ผิวน้ำแข็งของไดโอนและทำให้ออกซิเจนหลุดออกมา เกิดเป็นโมเลกุลหรือก๊าซออกซิเจนลอยขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะถูกสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์พัดออกไปด้วยอัตราสม่ำเสมอ การผลิตและการขับออกซิเจนออกนอกดวงจันทร์ไดโอนเช่นนี้เป็นไปในลักษณะที่ทำให้มันคงชั้นบรรยากาศออกซิเจนบาง ๆ เอาไว้ได้

ในกรณีของดวงจันทร์อื่น ๆ ที่โคจรรอบดาวเคราะห์วงนอก พื้นของมันส่วนใหญ่ก็มีสภาพเป็นน้ำแข็งไม่ต่างไปจากไดโอน และต้องเผชิญกับสนามแม่เหล็กจากดาวเคราะห์เช่นเดียวกับไดโอนด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากในอนาคตเราจะพบโมเลกุลออกซิเจนหรือพบชั้นบรรยากาศออกซิเจนบนดวงจันทร์เหล่านั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


[1] ไดโอนถูกค้นพบเป็นลำดับที่ 62 ในบรรดาดวงจันทร์ทั้งหมดของดาวเสาร์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,123 กิโลเมตร โคจรรอบดาวเสาร์ด้วยระยะห่างใกล้เคียงกับที่ดวงจันทร์ของโลกโคจรรอบโลก แต่จะโคจรครบ 1 รอบด้วยระยะเวลาประมาณ 2.7 วัน

[2] ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ได้มาจากยาน Cassini ตีพิมพ์ใน paper: Detection of exospheric O2+ at Saturn's moon Dione (http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050452.shtml)

เรียบเรียงจาก:
http://www.astronomy.com/en/News-Observing/News/2012/03/Oxygen%20discovered%20at%20Saturns%20moon%20Dione.aspx

http://www.universetoday.com/93959/saturns-wispy-moon-has-an-oxygen-atmosphere/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น