ชมวิดีโอ Space Lecture ครั้งที่ 5 "Physics of Time Travel: ฟิสิกส์ของการเดินทางข้ามเวลา"ท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอการบรรยายพิเศษโครงการ Space Lecture ครั้งที่ 5 ได้แล้วที่นี่

Part 1/4


Part 2/4


Part 3/4


Part 4/4


ชมวิดีโอการบรรยาย Space Lecture ย้อนหลัง

5 ความคิดเห็น:

 1. เวลาคือ ปฏิจจสมุปบาท

  ตอบลบ
 2. เวลาไม่มีอยู่จริง มีแต่การเกิดดับของ รูป กับ นาม

  ตอบลบ
 3. ผมอาจจะมาช้าไปหน่อย แต่ขอฝากบล็อกผมด้วยนะครับ http://www.time-warp.tk/

  ตอบลบ
 4. ใช่อย่างที่คุณบอกเลย
  เวลาคือ ปฏิจจสมุปบาท หรือลำดับเหตุการณ์นั่นเอง

  modern science เข้ากันได้กับพุทธศาสตร์จริงๆ
  คัมภีร์โบราณอย่างมิลินทปัญหาก็มีกล่าวถึงใน อัทธานปัญหา
  แต่คนบางกลุ่มกลับไม่เชื่อซะนี่...

  ตอบลบ
 5. ช่อย่างที่คุณบอกเลย
  เวลาคือ ปฏิจจสมุปบาท หรือลำดับเหตุการณ์นั่นเอง

  modern science เข้ากันได้กับพุทธศาสตร์จริงๆ
  คัมภีร์โบราณอย่างมิลินทปัญหาก็มีกล่าวถึงใน อัทธานปัญหา
  แต่คนบางกลุ่มกลับไม่เชื่อซะนี่...

  ตอบลบ