โครงการ/กิจกรรม

ปัจจุบันท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมีรูปแบบการให้บริการ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
  • ให้บริการดูดาวในห้องฉายดาวตามปกติ โดยมีการฉายภาพยนตร์ในระบบ full-dome เพิ่มเข้ามา คือฉายลงบนโดมท้องฟ้า 360 องศา นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ เป็นรอบ ๆ ด้วย
  • ท้องฟ้าจำลองจัดโครงการสัมมนา / บรรยาย Space Lecture อย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยผ่านเรื่องราวทางดาราศาสตร์" โครงการนี้เน้นให้ท้องฟ้าจำลองเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนทั่วไปกับผู้เชียวชาญโดยตรง ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย 
  • ท้องฟ้าจำลองมีโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ดาราศาสตร์เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ (กำลังอยู่ในขั้นเริ่มต้น) ทั้งในระบบปกติ และระบบ full-dome
  • มีการจัดค่ายดาราศาสตร์ 1 คืน 2 วันให้กับโรงเรียน โดยเริ่มขยายฐานและเนื้อหาให้ครอบคลุมจนถึงระดับ ม. ปลาย
  • มีการรับสมัครนิสิต / นักศึกษาเพื่อฝึกงานกับท้องฟ้าจำลอง เช่นฝึกบรรยายดาว ทำวิจัยในเชิงสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ ฝึกจัดทำนิทรรศการชั่วคราวหรือจัด Science Corner เป็นต้น นอกจากนี้ท้องฟ้าจำลองยังเปิดกว้างให้กับผู้ที่มีแนวคิดดี ๆ สามารถมานำเสนอและร่วมพัฒนางานไปพร้อม ๆ กันได้
  • มีการให้บริการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่่เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชนบท
  • ในปีนี้ท้องฟ้าจำลองจะปรับปรุงอาคารให้ทันสมัยขี้น ซึ่งคงจะได้เห็นท้องฟ้าจำลองโฉมใหม่เร็ว ๆ นี้
  • อย่างไรก็ตาม ท้องฟ้าจำลองยังคงเป็นหน่วนงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ค่าเข้าชมปัจจุบันคือ ผู้ใหญ่ 30 บาท และเด็ก 20 บาท

- Update ข้อมูล วันที่ 18 มิถุนายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น