U-QUOTES


"If it were not for our conception of weights and measures we would stand in awe of the firefly as we do before the sun."
ถ้ามิใช่เพราะมโนทัศน์ของเราเกี่ยวกับน้ำหนักและการวัดแล้ว เราคงเกรงขามหิ่งห้อย เช่นเดียวกับที่เราเกรงขามดวงสุริยะ
- Kahlil Gibran


"Two possibilities exist: Either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying."
ความเป็นไปได้มีเพียงสองอย่าง... ไม่ว่าพวกเราจะโดดเดี่ยวหรือไม่โดดเดี่ยวในจักรวาล ทั้งสองความเป็นไปได้ล้วนน่าใจหายพอ ๆ กัน
- Arthur C. Clarke

"Astronomy's much more fun when you're not an astronomer."
ดาราศาสตร์จะสนุกมากขึ้นเมื่อคุณไม่ใช่นักดาราศาสตร์
- Brian May
 
"The fate of human civilization will depend on whether the rockets of the future carry the astronomer's telescope or a hydrogen bomb."
ชะตากรรมของอารยธรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับว่าจรวดในอนาคตจะบรรทุกกล้องโทรทรรศน์ของนักดาราศาสตร์ หรือบรรทุกระเบิดอะตอม 
- Sir Bernard Lovell,
The Individual and the Universe, 1959.

"The regret on our side is, they used to say years ago, we are reading about you in science class. Now they say, we are reading about you in history class."
เรื่องที่น่าเศร้าคือ คนมักจะเคยพูดเมื่อหลายปีก่อนว่า 'พวกเราได้อ่านเรื่องราวของคุณในวิชาวิทยาศาสตร์' แต่มาตอนนี้พวกเขากลับพูดว่า 'พวกเราได้อ่านเรื่องราวของคุณในวิชาประวัติศาสตร์'
- Neil Armstrong,
July 1999.

"I looked and looked but I didn't see God."
ฉันมองแล้วมองอีก แต่ก็ยังไม่เห็นพระเจ้า 
- Yuri Gagarin,
14 April 1961


"If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe."
หากคุณต้องการทำพายแอปเปิ้ลจากขั้นตอนแรกสุดจริง ๆ คุณต้องเริ่มจากการสร้างจักรวาลก่อน
- Carl Sagan, 
Cosmos TV series, 1980

"Astronomy taught us our insignificance in Nature."
ดาราศาสตร์คอยย้ำเตือนถึงความเป็นเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ของพวกเราในธรรมชาติ
- Ralph Waldo Emerson,
The Complete Works of Ralph Waldo Emerson, published 1904.

"Man must rise above the Earth—to the top of the atmosphere and beyond—for only thus will he fully understand the world in which he lives."
มนุษย์จะต้องทะยานขึ้นจากพื้นโลก ออกเหนือชั้นบรรยากาศสู่สรวงสวรรค์เบื้องบน เพราะนี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่พวกเราจะสามารถทำความเข้าใจโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์
- Socrates

"The boundary condition of the universe is that it has no boundary."
เงื่อนไขขอบเขตของจักรวาลก็คือจักรวาลไม่มีขอบเขต
- Stephen W. Hawking,
A Brief History of Time, 1988.

"The stars which shone over Babylon and the stable in Bethlehem still shine as brightly over the Empire State Building and your front yard today. They perform their cycles with the same mathematical precision, and they will continue to affect each thing on earth, including man, as long as the earth exists."
ดาวหลายดวงที่เคยส่องแสงเหนือกรุงบาบิโลนและคอกม้าของเมืองเบธเลเฮม คือดวงเดียวกับที่ส่องแสงสุกสว่างไปยังตึกเอ็มไพร์สเตทหรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณ ดาวเหล่านี้ใช้ชีวิตนานแสนนานหมุนเวียนบนฟากฟ้าด้วยความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ และจะสาดแสงมายังโลกอีกเรื่อยไป... ตราบเท่าที่โลกยังดำรงอยู่
- Linda Goodman,
a New York Times bestselling American astrologer and poet.

"The Universe is made of stories not atoms."
จักรวาลถูกสร้างขึ้นจากเรื่องราว ไม่ใช่อะตอม
- Roger Penrose,
The Emperor's New Mind

"Our only chance of long-term survival is not to remain lurking on planet Earth, but to spread out into space."
โอกาสเดียวสำหรับพวกเราที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับโลก แต่เป็นการขยายตัวเองไปในห้วงอวกาศ
- Stephen Hawking,
interview in the Winnipeg Free Press, 19 November 2011.


"In all the history of mankind, there will only one generation that will be first to explore the Solar System, one generation for which, in childhood, the planets are distant and indistinct discs moving through the night sky, and for which, in old age, the planets are places, diverse new worlds in the course of exploration."
ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ มีเพียงคนรุ่นเดียวเท่านั้นที่ได้ริเริ่มสำรวจระบบสุริยะ คนรุ่นที่ในวัยเด็ก... ดาวเคราะห์เป็นเพียงจุดแสงสว่างที่อยู่ไกลและคลุมเครือ... เคลื่อนข้ามฟ้ายามราตรี แต่ในวัยชราดาวเคราะห์สำหรับคนรุ่นนี้ กลับเป็นโลกใบใหม่อันหลากหลายที่รอคอยการสำรวจ
- Carl Sagan,
The cosmic Connection: An Extra-Terrestrial Perspective

1 ความคิดเห็น:

  1. The boundary condition of the universe is that is has no boundary.

    — Stephen W. Hawking, A Brief History of Time, 1988.

    ตอบลบ