“ดาวเคราะห์คล้ายโลก” อยู่ไม่ไกลอย่างที่คิด

ภาพจำลองดาวเคราะห์คล้ายโลกโคจรรอบดาวแคระแดง Credit: David A. Aguilar (CfA)
ทีมนักวิจัยจาก Havard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) ค้นพบว่าดาวเคราะห์คล้ายโลกสามารถเป็นบริวารของดาวแคระแดง [1] ในทำนองเดียวกับที่เป็นบริวารของดาวฤกษ์ทั่วไปได้ ซึ่งดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารดาวแคระแดงเหล่านี้บางดวงมีพื้นผิวแข็ง มีขนาดใกล้เคียงกับโลก และดวงที่ใกล้ที่สุดอาจอยู่ห่างจากพวกเราเพียงประมาณ 13 ปีแสงเท่านั้น

แม้ว่าแสงที่ส่องออกมาจากดาวแคระแดงนั้นมืดมัวและริบหรี่เกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ดาวประเภทนี้มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมด (รูปที่ 1) นักดาราศาสตร์จึงเชื่อว่าในกาแลกซี่ทางช้างเผือกของเรานั้นมีดาวเคราะห์คล้ายโลกจำนวนมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้มาก

ภาพดาวฤกษ์ทั่วไป (ซ้าย) กับดาวแคระแดงที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (ขวา) Credit: D. Aguilar & C. Pulliam (CfA)
เงื่อนไขสำหรับดาวเคราะห์คล้ายโลกกรณีนี้ไม่เหมือนกรณีของโลกซะทีเดียว เนื่องจากดาวแคระแดงมีอุณหภูมิต่ำ ดาวเคราะห์บริวารจะต้องโคจรใกล้พวกมันมากกว่าปกติจึงจะอยู่ภายใต้ “เขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ (habitable zone) [2]” และต้องมีชั้นบรรยากาศหนาเพียงพอสำหรับกักเก็บความร้อนและป้องกันอันตรายจากการระเบิดของดาว (stellar outbursts) 

CfA ได้ทำการศึกษาดาวเคราะห์ 95 ดวงที่เป็นบริวารดาวของแคระแดง พบว่ามี 3 ดวงที่โคจรอยู่ในเขต habitable zone หรืออยู่ในระยะซึ่งอุ่นเพียงพอที่พื้นผิวดาวจะสามารถคงสภาพน้ำในสถานะของเหลวได้ ดาวเคราะห์ทั้ง 3 มีขนาด 0.9, 1.4 และ 1.7 เท่าของโลก โคจรรอบดาวแคระแดงอุณหภูมิ 5,700 – 5,900 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 3/5 ของอุณหภูมิดวงอาทิตย์ 10,000 องศาฟาเรนไฮต์)

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ เนื่องจากดาวแคระแดงเผาผลาญพลังงานในอัตราที่ต่ำ จึงสามารถมีอายุอยู่ได้ยาวนานกว่าดวงอาทิตย์มาก เราอาจเจอโลกที่มีอายุกว่าหนึ่งหมื่นล้านปีเป็นดาวบริวารของดาวแคระแดง และแน่นอนว่าหากมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นย่อมมีโอกาสที่จะวิวัฒนาการได้ยาวนานกว่าบนโลกมากนัก การค้นพบครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ใน The Astrophysicsl Journal 


[1] ดาวแคระแดง (Red Dwarf) เป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็ก อุณหภูมิต่ำ มีมวลน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมวลดวงอาทิตย์

[2] ปัจจัยหลักในการกำหนดให้บริเวณใดเป็น habitable zone คือดาวเคราะห์คล้ายโลกบริเวณนั้นจะต้องสามารถมีน้ำในสภาพของเหลวบนพื้นผิวดาวได้


เรียบเรียงจาก: 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น