ประกาศสร้างเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อย (video)- Asteroid mining concept. Credit: NASA/Denise Watt -

Planetary Resources, Inc. ประกาศสร้างเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกเพื่อขุดหาแร่ธาตุหายากรวมไปถึงโลหะที่มีค่าเช่น แพลทตินัม

Eric Anderson หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทได้กล่าวว่าพวกเขาจะปล่อยยานลำแรกภายใน 2 ปี และจะสร้างจุดแวะเติมเชื้อเพลิงในอวกาศขึ้น เพื่อที่จะสามารถส่งยานออกสำรวจได้ไกลขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป แร่ธาตุที่ขุดเจาะได้จากดาวเคราะห์น้อยจะเป็นประโยชน์มากต่อมนุษยชาติ และอาจสร้างมูลค่าได้ถึงหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี เขายังบอกต่อว่าความพยายามครั้งนี้จะช่วยให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บนโลกใบนี้เรียบเรียงจาก: http://www.universetoday.com/94796/planetary-resources-the-video/

1 ความคิดเห็น: