เปรียบเทียบ "Ontario Lacus" บนไททัน กับทะเลสาบบนโลกOntario Lacus คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ของดวงจันทร์ไททัน [1] ซึ่งเป็นหนึ่งในดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ ขนาดของมันเล็กกว่าทะเลสาบ Ontario ในอเมริกาเหนือเพียงเล็กน้อย ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ ทะเลสาบบนไททันเป็นของเหลวจำพวกไฮโดรคาร์บอน ไม่ใช่น้ำเหมือนบนโลก

Ontario Lacus มีความลึกเพียงไม่กี่เมตร ตั้งอยู่ตรงที่ซึ่งเกิดการยุบตัวเล็กน้อยในพื้นแอ่งตะกอนแบน ๆ ล้อมรอบด้วยแถบภูเขาลูกเล็ก และเคยถูกเชื่อว่าจะมีของเหลวเช่น มีเทน อีเทน หรือโพรเพน อยู่ถาวรตลอดทั้งปีในทะเลสาบ ข้อมูลล่าสุดจากภารกิจ Cassini-Huygens ได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์นำโดย Thomas Cornet จาก Universite de Nantes ประเทศฝรั่งเศส ค้นพบหลักฐานช่องทางกัดเซาะตรงพื้นทะเลสาบ ช่องทางเหล่านี้ยังคงมองเห็นได้ระหว่างธันวาคม 2550 – มกราคม 2553

ข้อสรุปคือพื้นแข็งของทะเลสาบน่าจะแตกออกในบริเวณดังกล่าว นอกจากนั้นการค้นพบชั้นตะกอนรอบ ๆ Ontario Lacus บ่งบอกว่าระดับของของเหลวในอดีตควรจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Cornet และทีมวิจัยเชื่อว่าร่องรอยตะกอนดังกล่าวเป็นผลมาจากพื้นผิวย่อยของไฮโดรคาร์บอนซึ่งบางครั้งจะถูกผลักดันขึ้นจากรอยแยกและท่วมแอ่งยุบตัว ก่อนที่จะค่อย ๆ แห้งและทิ้งร่องรอยไว้ ดังนั้นในแต่ละช่วงของปี Ontario Lacus จึงมีระดับของของเหลวไม่สม่ำเสมอเนื่องจากฐานแอ่งของมันที่มีทั้งรอยแตกและรอยกัดเซาะเป็นช่องทางให้ของเหลวสามารถถ่ายเทเข้าออกได้ตลอด

กระบวนการเดียวกันนี้เกิดกับทะเลสาบชั่วคราวบนโลก เช่นที่ Etosha Pan ประเทศนามิเบีย ในแอฟริกาใต้ ที่นั่นชั้นน้ำเค็มถูกแทรกด้วยชั้นน้ำย่อย ๆ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของชั้นน้ำใต้ดินในช่วงฤดูฝน ก่อนที่จะระเหยและทิ้งร่องรอยตะกอนคล้ายลายคลื่นบ่งบอกถึงสภาวะของน้ำในทะเลสาบก่อนหน้านี้เอาไว้


[1] นอกเหนือจากโลกแล้ว ไททันคือดินแดนเพียงหนึ่งเดียวซึ่งถูกค้นพบว่ามีของเหลวที่เสถียรอยู่บนพื้นผิว ในขณะที่เกิดวัฏจักรของน้ำบนโลก เรากลับพบการเกิดวัฏจักรไฮโดรคาร์บอนบนไททัน เกิดการหมุนเวียนธาตุไฮโดรเจน คาร์บอน และไนโตรเจน ระหว่างชั้นบรรยากาศและพื้นผิวของมัน

เรียบเรียงจาก: http://www.esa.int/esaSC/SEME9CKWZ0H_index_0.html
Credits: Cassini radar image JPL/NASA. Envisat radar image ESA.
Composite image: LPGNantes.

บทความที่เกี่ยวข้อง:

1 ความคิดเห็น:

  1. น่าสนใจมากเลย อีกหน่อยถ้าการเดินทางออกนอกโลกทำได้ง่ายและสะดวกกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เราคงได้ไปศึกษารายละเอียดในวัฏจักรไฮโดรคาร์บอน แล้วก็คงได้ไปหาเชื้อจุลินทรีย์(ที่อาจจะมีหรือไม่มี)บนนั้นด้วย

    ตอบลบ