ชมวิดีโอ Space Lecture ครั้งที่ 3 "In Search of the Holy Grail: การค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการวิทยาศาสตร์"


ท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอการบรรยายพิเศษโครงการ Space Lecture ครั้งที่ 3 ได้แล้วที่นี่


Part 1/9


Part 2/9


Part 3/9


Part 4/9


Part 5/9


Part 6/9


Part 7/9


Part 8/9


Part 9/9


ชมวิดีโอการบรรยาย Space Lecture ย้อนหลัง

1 ความคิดเห็น: