ประวัติศาสตร์ใหม่ - Voyager 1 กำลังเดินทางออกนอกระบบสุริยะ

ภาพจาก NASA/JPL -Caltech

ยานอวกาศ Voyager หมายเลข 1 และ 2 ได้เริ่มทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 จวบจนเวลาล่วงเลยมา 35 ปี บัดนี้ Voyager 1 ลอยลำอยู่ ณ ที่ซึ่งห่างไกลจากบ้านเกิดของมันกว่า 11.1 พันล้านไมล์ (โดย Voyager 2 ขณะนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ 9.1 พันล้านไมล์) และที่ระยะทางนี้เอง Voyager 1 ได้เคลื่อนเข้าสู่พรมแดนใหม่ กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ที่อีกไม่นานจะข้ามผ่านเขตแดนออกสู่ภายนอกระบบสุริยะ

ข้อมูลจากยาน Voyager ใช้เวลาเดินทาง 16 ชั่วโมง 38 นาที กว่าจะมาถึงเครื่องรับสัญญาณของ NASA บนโลก การวิเคราะห์สิ่งซึ่งยานอวกาศ Voyager ตรวจวัดได้จึงล่าช้าไปตามเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามข้อมูลจาก High Energy telescopes ที่ติดตั้งบนตัวยานทำให้นักดาราศาสตร์ทราบว่า Voyager 1 กำลังเผชิญกับอนุภาคพลังงานสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง อนุภาคพลังงานสูงเหล่านี้เกิดจากการระเบิดที่เรียกว่า supernova ของดาวฤกษ์เพื่อนบ้านของดวงอาทิตย์ (ซึ่งล้วนอยู่นอกระบบสุริยะ)

ภาพจำลองยานอวกาศ Voyager (NASA)
Ed Stone นักวิทยาศาสตร์โครงการ Voyager จาก California Institute of Technology เปิดเผยว่า "ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2009 ถึง มกราคม ปี 2012 ยาน Voyager ต้องเผชิญกับรังสีคอสมิก (Cosmic ray) หรืออนุภาคพลังงานสูงมากขึ้นถึง 25% และตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2012 รังสีคอสมิกที่ยานตรวจวัดได้เพิ่มจากเดิมประมาณ 5% ต่อสัปดาห์"

โดยปกติดวงอาทิตย์จะพ่นอนุภาคที่มีประจุออกมาเกิดเป็นชั้น Heliosphere คล้ายชั้นของฟองอนุภาคทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันดาวเคราะห์ต่าง ๆ (โดยเฉพาะโลก) ไม่ให้ถูกพุ่งชนโดยรังสีคอสมิกมากเกินไป (ขอบเขต Heliosphere จะไม่ใช่ทรงกลม แต่จะคล้ายทรงรีเนื่องจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และระบบสุริยะทั้งระบบได้ลากเอาบริเวณดังกล่าวไปด้วย) การเพิ่มขึ้นของรังสีคอสมิกอย่างเห็นได้ชัด (หรือการลดลงของฟองอนุภาคที่คอยป้องกันรังสีคอสมิก) ทำให้เรารู้ว่ายาน Voyager 1 กำลังเดินทางพ้นเขตฟองอนุภาคที่มีประจุดังกล่าว 

หลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะบอกว่า Voyager 1 ก้าวพ้นขอบเขตระบบสุริยะแล้วจริง ๆ คือ การเบนทิศของเส้นแรงแม่เหล็ก ขณะที่ยานยังอยู่ภายใน Heliosphere เส้นแรงแม่เหล็กจะชี้ไปในแนวตะวันออก-ตะวันตก แต่เมื่อยานออกสู่ช่องว่างของอวกาศระหว่างดวงดาว (Interstellar Space) ทิศแม่เหล็กจะเบนไปทางแนวเหนือ-ใต้มากขึ้น ปัจจุบันทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดจากยาน Voyager 1 เพื่อตรวจสอบสนามแม่เหล็กว่ามีการเบนทิศหรือไม่ โดยการวิเคราะห์นี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์

นี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับการเดินทางสำรวจดินแดนระหว่างดวงดาวนอกระบบสุริยะ อีกไม่นานยานอวกาศ Voyager จะเป็นเสมือนตัวแทนของอารายธรรมมนุษย์ที่ล่องลอยสู่ห้วงอวกาศอันไกลแสนไกล 

อ้างอิง:

1 ความคิดเห็น:

  1. น่ าสนใจครับ อยากรู้ข่าวสารมากกว่านี้ครับ

    ตอบลบ