เชิญชมภาพยนตร์เต็มโดมเรื่องใหม่ "Searching for Aliens"


เตรียมพบกับภาพยนตร์ fulldome เรื่องใหม่ของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ "Searching for Aliens: การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก" ซึ่งจะเปิดฉายรอบพิเศษในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 - 24 สิงหาคม 2556


movie trailer 

Searching for Aliens เป็นภาพยนตร์ในระบบ fulldome เรื่องแรกที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพผลิตขึ้นเองโดยใช้โปรแกรม Blender และ WorldWide Telescope ซึ่งเป็น Open Sources ภาพที่ผลิตออกมาจะอยู่ในรูปของ Dome Original ความละเอียด 2K เรียงต่อกัน 27,059 frames ดังนั้นภาพยนตร์จึงมีความยาวประมาณ 15 นาที (30 frames per second) ปัจจุบันท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมีโครงการที่จะผลิตภาพยนตร์ fulldome อย่างต่อเนื่อง และในอนาคตจะมีการทดลองประยุกต์ใช้โปรแกรมอื่น ๆ เช่น Nightshade ควบคู่ไปกับโปรแกรมเดิม

Searching for Aliens เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับสัญญาณวิทยุแปลกปลอมโดยองค์กร SETI การค้นหา Exoplanet รวมไปถึงการส่งยาน/หุ่นสำรวจไปประจำดาวเคราะห์ดวงต่าง ๆ ในระบบสุริยะ นอกจากนี้ทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจอาณาบริเวณที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า  Radio-sphere  และเรียนรู้ความหมายของคำว่า habitable zone หรือ "เขตที่อาศัยอยู่ได้" ร่วมค้นหาคำตอบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่ร่วมจักรวาลเดียวกับพวกเรา


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 - 24 สิงหาคม 2556 ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น